مرتبط با :

بسم رب الحسین
ما هم شهید می شویم !
وقتی در #قتلگاه_دنیا ...
لذت گناهانش را
حراممان می کنیم...
و به جرم حزب اللهی بودن هم ،
سرزنش می شویم !
جهاد اکبر ... بیش از ...
جهاد اصغر ... شهید دارد ...
شهدایی از جنس ذوب شدن های ...
چندین ساله ... ذره ذره ...
.
.
اما امان از #قتلگاه_مجازی ...
چه خوب هایی آمدند و غرق شدند!
و آن هم ، ذره ذره ...
اینجا هم میتواند سکوی پرش باشد
و هم مرداب شیطان ...
#بنگر_که_چگونه_ایی؟
.
#مراقب_دل_هایمان_باشیم ...برچسب ها :
قرارگاه شهیدمحمدبلباسی ,