«ما فرزندان مکتبی هستیم
که از دشمن
امان نامه نمی پذیریم!»
شهید جهاد عماد مغنیه
مطالب مرتبط :
:: تاثیر


برچسب ها :
شهید-مقاومت ,