مرتبط با : دردنوشته , 

❤او تولد یافت جانبازی کند❤

❤در کشور ایران سرافرازی کند❤

❤او تولد یافت تا رهبر شود❤

❤ماهمه عاشق، اودلبرشود❤

❤او تولد یافت گردد نور عین❤

❤برترین آقا پس از پیرخمین❤

❤ماهمه عمار، اوباشد ولی❤

❤جان به قربان تو یا سید علی❤

بار خدا زمین نمی ماند، خوش بحال کسی که توفیق پیدا کند این بار را بکشد. رهبر انقلاب
این جنگ نرم ، شما جوانهای دانشجو ، افسران جوان این جبهه اید…
 مجازی)

✔نسل جوان گره گشای دوره های سخت و محنتهای بزرگ است✔

✔و وقتی وارد میدان می شود گره های ریز و سخت گشوده خواهد شد.✔

❤رهبر انقلاب 7-2-79❤


✔عزیزان من!✔بسیجی شدید، مبارک است؛ اما بسیجی بمانید.


✔ایستادگی در راه، مهم است. بسیجی ماندن متوقف به این است که دائم خودمان را مراقبت کنیم،


✔مواظبت کنیم و از راه بیرون نرویم.

❤رهبر انقلاب❤
✔جزئیات: بیانات رهبر در جمع 110 هزار نفری بسیجیان ۱۳۸۹/۰۹/۰۴ ✔