مرتبط با :

بسمه تعالی


قابل توجه اعضاءطرح ولایت:


پیروتماس تلفنی باشماعزیزان افتتاحیه آموزش طرح یاوران ولایت یکشنبه مورخ 1394/6/1 برگزار می گردد.لذاراس ساعت 8صبح درمحل حضوریابید.


خواهران:دبیرستان دخترانه شاهد،واقع درزینبیه

برادران دبیرستان شاهد پسرانه،واقع درگردکل


سامانه پیامکی:6600015153

لبیک یاخامنه ای